నిర్వహణ కోసం డౌన్ (లోపం 2)

అప్‌గ్రేడ్ ప్రస్తుతం ప్రోగ్రెస్‌లో ఉంది... దయచేసి త్వరగా తిరిగి రండి...

WHMCS\Exception\Application\InstallationVersionMisMatch: డేటాబేస్ వెర్షన్ '8.6.1-release.1' ఫైల్ వెర్షన్ '8.4.1-release.1'తో /home/vdopanel/public_html/my/vendor/whmcs/whmcs-లో సరిపోలలేదు /lib/Application/ApplicationServiceProvider.php:0
స్టాక్ ట్రేస్:
#0 /home/vdopanel/public_html/my/init.php(0): WHMCS\Application\ApplicationServiceProvider::checkVersion()
#1 /home/vdopanel/public_html/my/submitticket.php(0): తెలియని()
#2 {ప్రధాన}